Sancties

  •  Bij het niet naleven van de regels behoudt de cel machtiging assistentiehondenscholen zich het recht de machtiging in te trekken.
  •  Als een assistentiehondenschool die niet gemachtigd is toch de assistentiehonden aflevert onder de naam van geattesteerde assistentiehonden, zal dit gezien worden als fraude en zal de bevoegde instantie verwittigd worden.
  •  Recht op toegang weigeren: politionele bevoegdheid.
Advertisements