Uitzonderingen

Volgende uitzonderingen kunnen worden in rekening genomen:

1° Assistentiehondenscholen met een maatschappelijke zetel buiten Vlaanderen kunnen eveneens een aanvraag indienen. Hiervoor dient dezelfde procedure gevolgd te worden zoals beschreven bij de documenten voor nieuwe inschrijving.

2° Een burger van buiten het Vlaams Gewest die met een assistentiehond in Vlaanderen op reis komt, kan, mits het voorleggen van een bewijs van zijn internationale federatie (ADEu, ADI, IGDF), onbeperkt toegang krijgen tot publieke plaatsen met uitzondering van de uitzonderingen die vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorende bij het artikel 4 van het Vlaams decreet van 20/03/2009.

Indien het verblijf permanent wordt kan deze burger de attestatie van zijn hond aanvragen via de cel machtiging assistentiehondenscholen.

Een uitzondering hierop vormt een assistentiehond die afgeleverd werd door een assistentiehondenschool die om een welbepaalde reden niet gemachtigd werd door de cel machtiging assistentiehondenscholen.

Advertisements

Uw reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s