Documenten eerste aanvraag

De hondenscholen die de machtiging wensen te bekomen dienen hiervoor

OFWEL de volgende documenten te kunnen voorleggen aan de cel:

 •  Vaccinatieschema van de honden. Minstens volgende vaccinaties dienen te worden uitgevoerd: rabiës, parvovirose (kattenziekte), kennelhoest (viraal en bacterieel), hondenziekte en leptospirose volgens de schema’s vooropgesteld door de producerende firma. Dit vaccinatieschema dient te worden ondertekend door de (bedrijfs)dierenarts.
 • Kopie van de Statuten zoals verschenen in het Staatsblad
 • Protocol voor het bijhouden van de schoolgegevens van de honden: geboortedatum, naam van de kweker, ras, geslacht, land van herkomst, stadium in de opleiding.
 • Schema van de behandeling tegen endo- en ectoparasieten (wormen, vlooien, teken, …) tijdens de opleiding en het advies daarna met vermelding van de producten en de frequentie van toediening. Dit schema dient eveneens ondertekend te worden door de (bedrijfs)dierenarts.
 • Protocol voor het onvruchtbaar maken van de honden. De voorkeur gaat uit naar sterilisatie/castratie tenzij medische tegenindicatie. Dit protocol dient ondertekend te worden door de (bedrijfs)dierenarts.
 • Overzicht van de opleiding:
  • Manier van selectie van de honden (inclusief gedragstest)
  • Trainingsschema van de honden
  • Matching hond-zorgvrager
  • Nazorg na overdracht en de organisatie van de nazorg bij een eventuele stopzetting van de assistentiehondenschool (inclusief manier van klachtenregistratie en opvolging)
 • Protocol van de opvolging van de assistentiehonden bij aflevering
 • Bewijs van ‘relevante kennis van de specifieke doelgroep van het opleidingscentrum’ (diploma’s of attesten van de verantwoordelijke, relevante ervaring, …).
 • Bewijs van relevante kennis i.v.m. assistentiehonden (diploma’s of attesten van de verantwoordelijke, relevante ervaring, namen van de trainers waarmee samengewerkt wordt, …).
 • Motivatie van de aanvraag.

 

OFWEL:

 • Bewijs van accreditatie bij een Europees erkende instantie: formulier ondertekend door de voorzitter van de ADEu/ADI/IGDF
Advertisements

Uw reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s