Aanvraag

De hondenscholen die de machtiging wensen te bekomen en de assistentiehondenscholen die de machtiging wensen te hernieuwen dienen hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de cel machtiging assistentiehondenscholen. De cel zal binnen een termijn van 3 maanden een onderzoek voeren naar de validiteit van de aanvraag en de aanvrager hierover na afloop van het onderzoek inlichten. Deze termijn kan, indien bijkomende onderzoeken en/of informatie vereist zijn, verlengd worden.

Een assistentiehondenschool komt in aanmerking voor machtiging als zij (nog steeds) geaccrediteerd is bij een Europees erkende instantie (ADEu, ADI, IGDF) en/of voldoet aan het door de cel opgemaakte en door de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, goedgekeurde Huishoudelijk Reglement.

Een aanvraag kan pas worden behandeld als alle documenten vermeld in  het Huishoudelijk Reglement aan de cel overhandigd zijn.

Advertisements

Uw reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s