Doel

De cel machtiging assistentiehondenscholen heeft tot doel de assistentiehondenscholen die volgens de in artikel 4 van het Vlaams decreet van 20/03/2009 vermelde overeengekomen wijze werken, te machtigen om hun opgeleide honden de titel en het certificaat van geattesteerde assistentiehond mee te geven. Deze attestering laat het voor de persoon met assistentiehond toe onbeperkt toegang te krijgen tot publieke plaatsen, met uitzondering van de uitzonderingen die vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorende bij dit decreet.

Binnen deze doelstelling worden volgende definities gebruikt:

  • Assistentiehond: een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt.
  • Publieke plaats: voor publiek gebruik bestemde openbare gebouwen of privĂ©-gebouwen of delen van gebouwen, plaatsen en ruimtes en de openbare en/of bezoldigde personenvervoermiddelen.
  • Assistentiehondenscholen: een rechtspersoon die honden opleidt tot assistentiehond en de assistentiehond toewijst aan een persoon met een handicap of ziekte waarvan de assistentiehond de zelfredzaamheid verruimt.
  • Cel machtiging assistentiehondenscholen: organisatie die is samengesteld om gevolg te geven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake de machtiging van assistentiehondenscholen, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond.

Uw reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s